دعای عظم البلا صبح روشن :: مقدمات ورود به عرصه قیامت
مباحث مهدویت
صبح روشن

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ

دوستان من

مهدویت امام زمان (عج)

حجاب یعنی لبیک یا فاطمه الزهـــــــرا


 

خداوند متعال برای آماده شدن انسان ها ، برای ورود به عرصه عظیم قیامت وحضوردرصحنه حق وعدل الهی ،از باب لطف خاص و تفضل دو مرحله مقدماتی درهمین دنیا قرار داده 


خداوند متعال برای آماده شدن انسان ها ، برای ورود به عرصه عظیم قیامت وحضوردرصحنه حق وعدل الهی ،از باب لطف خاص و تفضل دو مرحله مقدماتی درهمین دنیا قرار داده تا انسان ها استعدادشان کامل شود وتناسب وتحمل قیامت  و عدالت مطلقه خداوند در آن را پیدا کنند: یکی ظهورولی عصرعلیه السلام  و حکومت مهدوی و دیگری رجعت معصومین ودولت اهل بیت علیه السلام که ادامه همان حکومت مهدوی است .

این دو مقدمه راه های لطف و تفضل الهی است.هر چند اگر کسی این را نخواست و زمینه را برای ظهور و رجعت معصومین آماده نکرد و تحت تربیت مستقیم آن ها قرار نگرفت ،باید همان راه عمومی آمادگی ،یعنی سیر در منازل برزخی را طی کند.

یک نظر

| 9:6 - یکشنبه شانزدهم آذر 1393